Regulamin

R E G U L A M I N gry w „KOPA”

Hierarchia kart : As kier, 10 trefl, 10 pik, 10 kier, dama trefl, dama pik, dama kier, dama karo,
walet trefl, walet pik, walet kier, walet karo, As karo, 10 karo, As trefl i As pik.
Punktacja :

Licytacjaz wyjsciembez wyjsciabez bitki
Bez123
Kontra246
Rej4812
Bok81624
Skok163248
Zub326496
Cicha4
Zolo5
Zolodu10

Zasady gry :
Gramy 5 rund po 32 rozdania,
Numery zawodników zostają ustalone w wyniku losowania
Czwórki ustalone są według tabeli rozstawienia,
Rozdajemy po jednej karcie,
Obowiązuje zasada „karta w stół”
Jeśli jednak w trakcie wyjścia zostanie zwiększona poprzez licytacje stawka, to wówczas wychodzący ma prawo zmienić kartę,
Cichą, Zolo i Zolodu licytujemy 3x a pozostałe 5x
W karty złożone (bitka) nie wolno zaglądać,
Licytację prowadzi zawodnik wychodzący (wistujący) mówiąc „pytam ?”
Licytacja jest zakończona po czterech kolejnych pasach,
Licytację kilkakrotną zaliczamy gdy jest prowadzona na przemian starzy – młodzi czy odwrotnie,
Prowadzący licytację w przypadku zamiaru gry Zolo nie może stawiać słowa „pytam”
Wesele zgłaszamy w pierwszej odzywce,
Partnerem grającego „wesele” jest zawodnik posiadający najstarszego waleta,
Grający wesele może licytować „kontra”,
Grający cichą nie może kontrować,
Cichej nie gramy przy „dwóch kartach z góry” oraz na dobiciu z asem kier i z jedna 10 trefl, pik lub kier – (jest to rzucane Zolo).
Punktacja końcowa
Skala punktów : 5, 3, 1, 0
Wygrywa zawodnik z największą ilością dużych punktów,
Przy równej ilości dużych punktów o kolejności decyduje :
– wyższa suma małych punktów,
– większa ilość wygranych rund, następnie 2 miejsc itd.
Kwestie sporne rozstrzyga komisja sędziowska

Interpretacja niniejszego regulaminu należy
wyłącznie do organizatora turnieju